آبیاری نهالهای دره ارغوان

آبیاری مرحله هشتم نهالهای حاشیه دره ارغوان به طول ۵ کیلومتر و بیش از ۱۰۰۰ نهال با همکاری خوب شرکت آبفا و شرکت راه سازی ماداکتو .
لازم میدانیم از همکاری خوب ریاست محترم آبفا استان ، همچنین مهندس نبی بزرگی و جناب حسن مرامی تشکر ویژه داشته باشیم
سه شنبه دوم شهریورماه ۱۴۰۰

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد.